شهید احمد کاظمی، فاتح واقعی خرمشهر+فیلم
شهید احمد کاظمی، فاتح واقعی خرمشهر+فیلم
شهید حاج قاسم سلیمانی، در مصاحبه ای که به نظر می رسد حوالی سال85 و به مناسبت سالگرد شهید احمد کاظمی انجام شده، به صراحت شهید احمد کاظمی را اولین فرمانده نظامی ایران می داند که وارد خرمشهر شده و او را فاتح واقعی خرمشهر می داند.

شهید احمد کاظمی، فاتح واقعی خرمشهر+فیلم

شهید حاج قاسم سلیمانی، در مصاحبه ای که به نظر می رسد حوالی سال۸۵ و به مناسبت سالگرد شهید احمد کاظمی انجام شده، به صراحت شهید احمد کاظمی را اولین فرمانده نظامی ایران می داند که وارد خرمشهر شده و او را فاتح واقعی خرمشهر می داند.

در بخش دیگری از این فیلم که توسط ستاد تدوین لشکر۸نجف اشرف آماده سازی شده، مصاحبه ای کمتر دیده شده از شهید کاظمی در عملیات الی بیت المقدس و در آستانه آزادسازی خرمشهر، نمایش داده می شود. شهید کاظمی در این فیلم، با سری باندپیچی شده حضور دارد.

شهید احمد کاظمی و شهید قاسم سلیمانی

شهید احمد کاظمی و شهید قاسم سلیمانی

https://www.aparat.com/v/Uzebw

شهید احمد کاظمی، فاتح واقعی خرمشهر+فیلم