شهید احمد کاظمی در جلسه عملیات کربلای۴+فیلم
شهید احمد کاظمی در جلسه عملیات کربلای۴+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که منتخب و برش خوردۀ فیلم دیگری است و نسخۀ اصلی آن پیش از این منتشر شده، بخشی از جلسه کادر فرماندهی لشکر8نجف‌اشرف در آستانه عملیات کربلای4 به تصویر کشیده شده است

شهید احمد کاظمی در جلسه عملیات کربلای۴+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که منتخب و برش خوردۀ فیلم دیگری است و نسخۀ اصلی آن پیش از این منتشر شده، بخشی از جلسه کادر فرماندهی لشکر۸نجف‌اشرف در آستانه عملیات کربلای۴ به تصویر کشیده شده است.
فیلم، با مداحی و سینه‌زنی رزمندگان شروع شده و ادامه شهید احمد کاظمی فرماندۀ وقت لشکر۸نجف دیده می‌شود که در جمع فرمانده گردان‌ها و مسئولان واحدهای یگان، صحبت می‌کند.
شهید کاظمی در بخشی از صحبت‌هایش با حالتی خاص و گریان، توضیحاتی در مورد انتخاب نام منطقه و تبرک به اسم حضرت زهرا(س) بیان می‌دارد و در ادامه که صدایش شنیده نمی‌شود، از روی نقشه توضیحاتی برای نیروهایش ارائه می‌دهد.
در قسمت انتهایی فیلم نیز، کسی که مشغول تدوین و برش فیلم بوده، آن‌را روی تند قرار داده و در نهایت به سخنرانی دیگری از شهید کاظمی در زمان و مکان دیگری می‌رسد.
تصاویر، تزیینی هستند.

شهید احمد کاظمی

شهید احمد کاظمی

 

شهید احمد کاظمی در جلسه عملیات کربلای۴+فیلم