شهید محمد رضا (علی) زاهدی+تصاویر و فیلم ها
شهید محمد رضا (علی) زاهدی+تصاویر و فیلم ها
در این مطلب، تعدادی از تصاویر و فیلم های شهید علی (محمد رضا) زاهدی در دوران دفاع مقدس و پس از این مقطع را در مسئولیت های مختلف می توانید مشاهده کنید.

شهید محمد رضا (علی) زاهدی+تصاویر و فیلم ها

در این مطلب، تعدادی از تصاویر و فیلم های شهید علی (محمد رضا) زاهدی در دوران دفاع مقدس و پس از این مقطع را در مسئولیت های مختلف می توانید مشاهده کنید.

در حمله جنگنده های رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در عصر سیزدهم فروردین۱۴۰۳ سرداران رشید مدافع حرم سرتیپ پاسدار علی (محمدرضا) زاهدی،سرتیپ پاسدار محمدهادی حاجی رحیمی از فرماندهان، پیشکسوتان و جانبازان سرافراز دفاع مقدس و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه و ۵ تن از افسران همراه آنان شهیدان حسین امان اللهی، سید مهدی جلالتی، محسن صداقت، شهید علی آقا بابایی و شهیدسید علی صالحی روزبهانی به شهادت رسیدند.

سردار محمدرضا زاهدی متولد ۱۱ آبان ۱۳۳۹ در اصفهان بود و در بخش عمده ای از دفاع مقدس، فرماندهی تیپ۴۴ قمر بنی هاشم را بر عهده داشت، در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین (ع) و در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران بود.

وی از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ با حفظ سمت فرمانده قرارگاه ثارالله نیز شد و از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ معاونت عملیات سپاه پاسداران را هم برعهده داشت.

شهید زاهدی در سال های منتهی به شهادت، به عنوان مسئول سوریه و لبنان در سپاه قدس فعالیت می کرد.

شهید علی زاهدی نفر اول از راست. در کنار شهیدان احمد کاظمی و قاسم سلیمانی
شهید علی زاهدی نفر اول از راست. در کنار شهیدان احمد کاظمی و قاسم سلیمانی
شهید علی زاهدی نفر چهارم از چپ. در کنار شهیدان کاظمی و سلیمانی
شهید علی زاهدی نفر چهارم از چپ. در کنار شهیدان کاظمی و سلیمانی
شهید علی زاهدی نفر دوم از راست. در کنار شهیدان عماد مغنیه، احمد کاظمی و قاسم سلیمانی. به همراه سید حسن نصرالله
شهید علی زاهدی نفر دوم از راست. در کنار شهیدان عماد مغنیه، احمد کاظمی و قاسم سلیمانی. به همراه سید حسن نصرالله
شهید علی زاهدی نفر دوم از راست
شهید علی زاهدی نفر دوم از راست
شهید علی زاهدی در جمع رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف و شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی در جمع رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف و شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی و شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی و شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی و شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی و شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی نفر سوم ایستاده از راست در کنار شهیدان قاسم سلیمانی و احمد کاظمی و جمعی از فرماندهان نظامی
شهید علی زاهدی نفر سوم ایستاده از راست در کنار شهیدان قاسم سلیمانی و احمد کاظمی و جمعی از فرماندهان نظامی
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست در کنار شهیدان قاسم سلیمانی و احمد کاظمی و جمعی از فرماندهان نظامی
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست در کنار شهیدان قاسم سلیمانی و احمد کاظمی و جمعی از فرماندهان نظامی
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست در کنار شهیدان قاسم سلیمانی و احمد کاظمی و جمعی از فرماندهان نظامی
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست در کنار شهیدان قاسم سلیمانی و احمد کاظمی و جمعی از فرماندهان نظامی
شهید علی زاهدی و شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی و شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی و شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی و شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی و شهید محمد علی شاهمرادی فرماندهان تیپ 44 قمر بنی هاشم
شهید علی زاهدی و شهید محمد علی شاهمرادی فرماندهان تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم
شهید علی زاهدی و شهید محمد علی شاهمرادی فرماندهان تیپ 44 قمر بنی هاشم
شهید علی زاهدی و شهید محمد علی شاهمرادی فرماندهان تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم
شهید علی زاهدی
شهید علی زاهدی
شهید علی زاهدی نفر اول از راست در ردیف جلو
شهید علی زاهدی نفر اول از راست در ردیف جلو
شهید علی زاهدی
شهید علی زاهدی
شهید علی زاهدی نفر سوم از چپ
شهید علی زاهدی نفر سوم از چپ
شهید علی زاهدی نفر اول از راست در کنار شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی نفر اول از راست در کنار شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی نفر سوم از چپ در کنار شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی نفر سوم از چپ در کنار شهید احمد کاظمی
شهید علی زاهدی نفر اول از راست
شهید علی زاهدی نفر اول از راست
شهید علی زاهدی نفر اول از راست
شهید علی زاهدی نفر اول از راست
شهید علی زاهدی نفر دوم از راست
شهید علی زاهدی نفر دوم از راست
شهید علی زاهدی نفر اول از راست
شهید علی زاهدی نفر اول از راست
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست
شهید علی زاهدی نفر سمت چپ
شهید علی زاهدی نفر سمت چپ
شهید علی زاهدی نفر سوم از سمت راست
شهید علی زاهدی نفر سوم از سمت راست
شهید علی زاهدی نفر وسط در کنار شهید محمدعلی شاهمرادی نفر سمت راست
شهید علی زاهدی نفر وسط در کنار شهید محمدعلی شاهمرادی نفر سمت راست
شهید علی زاهدی نفر چهارم از چپ
شهید علی زاهدی نفر چهارم از چپ
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست
شهید علی زاهدی
شهید علی زاهدی
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست در کنار شهید احمد کاظمی و جمعی از رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست در کنار شهید احمد کاظمی و جمعی از رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف
شهید علی زاهدی
شهید علی زاهدی
شهید علی زاهدی
شهید علی زاهدی
شهید علی زاهدی نفر دوم ایستاده از راست. کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی نفر دوم ایستاده از راست. کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی نفر اول از راست
شهید علی زاهدی نفر اول از راست
شهید علی زاهدی نفر اول از راست. کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی نفر اول از راست. کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی در جمع نیروهایش در تیپ44 قمر بنی هاشم در حال نوشتن مطلب
شهید علی زاهدی در جمع نیروهایش در تیپ۴۴ قمر بنی هاشم در حال نوشتن مطلب
شهید علی زاهدی در جمع نیروهایش در تیپ44 قمر بنی هاشم در حال نوشتن مطلب
شهید علی زاهدی در جمع نیروهایش در تیپ۴۴ قمر بنی هاشم در حال نوشتن مطلب
شهید علی زاهدی نفر چهارم ایستاده از چپ. جانباز کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی نفر چهارم ایستاده از چپ. جانباز کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی نفر سوم نشسته از راست. جانباز کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی نفر سوم نشسته از راست. جانباز کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی نفر چهارم از راست در جمع نیروهایش در تیپ 44 قمر بنی هاشم
شهید علی زاهدی نفر چهارم از راست در جمع نیروهایش در تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم
شهید علی زاهدی نفر پنجم از راست. در کنار محسن رضایی
شهید علی زاهدی نفر پنجم از راست. در کنار محسن رضایی
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست. نفر اول از راست محسن رضایی است
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست. نفر اول از راست محسن رضایی است
شهید علی زاهدی نفر سمت چپ
شهید علی زاهدی نفر سمت چپ
شهید علی زاهدی نفر وسط در ردیف ایستاده ها. جانباز کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی نفر وسط در ردیف ایستاده ها. جانباز کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی نفر اول نشسته از راست. جانباز کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی نفر اول نشسته از راست. جانباز کریم نصر اصفهانی هم روی ویلچر نشسته
شهید علی زاهدی نفر دوم از راست
شهید علی زاهدی نفر دوم از راست
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست
شهید علی زاهدی نفر سوم از راست
شهید علی زاهدی نفر سوم از چپ
شهید علی زاهدی نفر سوم از چپ

 

 

فیلم هایی از شهید علی زاهدی

 

سخنرانی شهید علی زاهدی در جمع رزمندگان تیپ۴۴

در این فیلم، سخنرانی شهید علی زاهدی فرمانده وقت تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم در جمع نیروهای این یگان، به تصویر کشیده شده است.
 
 

صحبت های شهید علی زاهدی در جمع فرماندهان تیپ۴۴

در این فیلم، یکی از جلسات کادر فرماندهی تیپ۴۴ قمر بنی هاشم در زمستان۶۵ و در آستانه عملیات کربلای۴ نشان داده می شود که طی آن شهید علی (محمد رضا) زاهدی فرمانده وقت این یگان، برای حاضرین صحبت می کند. از دیگر چهره هایی که تاکنون توانسته ایم در این جمع شناسایی کنیم، می توان به رزمنده جانباز کریم نصر (روی ویلچر نشسته) و شهید محمد علی شاهمرادی جانشین فرماندهی این تیپ اشاره کرد.
 
 

فرماندهی تیپ۴۴ در عملیات والفجر۸ توسط شهید علی زاهدی

در این فیلم که بهمن ۶۴ و در جریان انجام عملیات والفجر۸ در شبه جزیره فاو ضبط شده، بخش هایی از فرماندهی نیروهای تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم توسط شهید علی زاهدی فرمانده وقت این یگان نشان داده می شود.
 
 
 

صحبت های رحیم صفوی در حضور شهید علی زاهدی

در این فیلم که به احتمال زیاد در سال های انتهایی دفاع مقدس گرفته شده، سید رحیم صفوی از فرماندهان ارشد سپاه، در جمع کادر فرماندهی تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم صحبت می کند. در این جمع، چهره هایی مانند شهید علی زاهدی و شهید محمد علی شاهمرادی دیده می شوند.

 

 
 

مصاحبه با شهید علی زاهدی در سال۶۳

در این مصاحبه که زمستان ۶۳ و در آستانه عملیات بدر انجام شده، شهید علی زاهدی فرمانده وقت تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم، صحبت می کند.
 
 
 

شهید محمد رضا (علی) زاهدی+تصاویر و فیلم ها