شهید نجف آبادی که چندین سال بعد از دفن شناسایی شد
شهید نجف آبادی که چندین سال بعد از دفن شناسایی شد

ه گزارش سرویس مقاومت جام نیوز، شهید مهدى شریفى در سال ١٣٣٩ در نجف آباد اصفهان متولد شد. پس از دوران تحصیل به شغل نقاشى ساختمان روى آورد. بعد از اتمام دوران خدمت سربازى در کرمان و سیستان در سال ١٣۶١ به عنوان بسیجى به جبهه رفت و در عملیات والفجر مقدماتى حضور یافت و […]

ه گزارش سرویس مقاومت جام نیوز، شهید مهدى شریفى در سال ١٣٣٩ در نجف آباد اصفهان متولد شد. پس از دوران تحصیل به شغل نقاشى ساختمان روى آورد. بعد از اتمام دوران خدمت سربازى در کرمان و سیستان در سال ١٣۶١ به عنوان بسیجى به جبهه رفت و در عملیات والفجر مقدماتى حضور یافت و در همان عملیات مفقود شد. پیکر مطهرش پس از ١٢ سال در مورخه ١٣٧٣/٨/١٧ به زادگاهش برگشت و در گلستان نجف آباد به خاک سپرده شد. آنچه می خوانید ماجرای کراماتی است از این شهید:
یک بار جسد مطهر شهیدى را به گلستان شهداى اصفهان آوردند. به دلیل عدم شناسایى شهید، سنگ قبر «شهید گمنام» براى او تهیه و پس از دفن در قطعه ثامن الائمه بر روى قبر او نصب گردید.
چهار سال پس از دفن این شهید هیچ کس از مشخصات و خانواده او اطلاعى در دست نداشت. شبى مادر این شهید در خواب مى بیند، از طرف قبرستان خیابان فیض وارد گلستان شهداى اصفهان شده است. بعد از ورود به قبرستان در قسمتى که مرقد آیت الله فاضل هندى و آیت الله خراسانی است، پله هایى در جلوى او نمایان مى شود و او از آن پلّه ها پایین مى رود و به باغى وارد مى شود.
در باغ محفلى نورانی مى بیند که عده اى از علماى بزرگ از جمله مرحوم آیت االله ارباب و آیت االله خراسانی در آن جلسه تشریف دارند. وقتى مادر شهید به این محفل وارد و به حضور علماى حاضر در جلسه مى رسد آنان را قسم مى دهد که قبر فرزندش را به او نشان بدهند.
مرحوم آیت االله خراسانی که سالها قبل از انقلاب وفات یافته است به این زن مى گوید محل قبر فرزند شما را آقاى مکّى نژاد مى داند. به ایشان بگو شهید گمنامى را که در نزدیکى آیت االله اشرفى اصفهانی مدفون شده به شما نشان بدهد.
آن مادر شهید پس از این خواب به گلستان شهدا براى دیدن من مراجعه کرد. ولى من در آن زمان در مشهد به زیارت امام رضا(ع) رفته بودم. او این قضیه را به یکى از خانواده هاى شهدا که حاج آقا ناظم نام دارد گفته بود.
او هم در مشهد تا مرا دید ضمن ذکر خواب مادر شهید از من پرسید: آیا چنین شهیدى را به یاد دارى؟ و من تأیید کردم. وقتى از مشهد به اصفهان مراجعت کردم، سنگ قبر شهید گمنام را از روى آن قبر برداشته و سنگ جدیدى به نام شهید مهدى شریفى فرزند احمد تهیه کردیم و به جاى سنگ قبر قبلى نصب نمودیم.
راوی: اسدالله مکی نژاد