شورای شهر نجف آباد، نقشی در لغو راهپیمایی اربعین نداشته
شورای شهر نجف آباد، نقشی در لغو راهپیمایی اربعین نداشته
به دنبال مطلبی که 26شهریور1401 در پایگاه خبری «نجف آباد نیوز» با عنوان «لغو راهپیمایی جاماندگان اربعین در نجف آباد» منتشر شد، مسئولان و برخی اعضای دوره ششم شورای شهر نجف آباد، طی چند نوبت تماس تلفنی و ملاقات حضوری با خبرنگار ما، اعلام کردند شورای شهر هیچ گونه دخالتی در لغو این برنامه نداشته است.

شورای شهر نجف آباد، نقشی در لغو راهپیمایی اربعین نداشته

به دنبال مطلبی که ۲۶شهریور۱۴۰۱ در پایگاه خبری «نجف آباد نیوز» با عنوان «لغو راهپیمایی جاماندگان اربعین در نجف آباد» منتشر شد، مسئولان و برخی اعضای دوره ششم شورای شهر نجف آباد، طی چند نوبت تماس تلفنی و ملاقات حضوری با خبرنگار ما، اعلام کردند شورای شهر هیچ گونه دخالتی در لغو این برنامه نداشته است.

در آخرین نوبت از این تماس ها که شنبه ۲۸ آبان۱۴۰۱ انجام گرفت، با توجه به رعایت حداقلی قوانین مطبوعاتی و روال مرسوم چنین مواردی، هیات مدیره پایگاه خبری نجف آباد نیوز، تصمیم به انتشار رسمی این موضع گیری نمود.

البته در این گونه موارد، مجموعه مربوطه بایستی جوابیه رسمی و مکتوب صادر کند و بدیهی است در صورت انتشار چنین جوابیه ای در آینده، این نامه نیز منتشر خواهد شد.

شورای شهر دوره ششم نجف آباد

شورای شهر دوره ششم نجف آباد

لغو راهپیمایی جاماندگان اربعین در نجف آباد

شورای شهر نجف آباد، نقشی در لغو راهپیمایی اربعین نداشته