شکوه حضور مردم در جشنهای امام رضای کوهستان + گزارش تصویری
شکوه حضور مردم در جشنهای امام رضای کوهستان + گزارش تصویری

در دو شب جشن میلاد امام رضا که با همکاری شهرداری و لشگر زرهی ۸ نجف اشرف برگزار شد، مردم نجف آباد رکورد دیگری را از نظر مشارکت در چنین برانامه هایی به ثبت رساندند. تصاویر:najafabad.ir

در دو شب جشن میلاد امام رضا که با همکاری شهرداری و لشگر زرهی ۸ نجف اشرف برگزار شد، مردم نجف آباد رکورد دیگری را از نظر مشارکت در چنین برانامه هایی به ثبت رساندند.

تصاویر:najafabad.ir