صحبت‌های سیدناصر حسینی از نجف‌آباد در اسفند۶۲+فیلم
صحبت‌های سیدناصر حسینی از نجف‌آباد در اسفند۶۲+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند62 در دشت جفیر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی(باهنر)، بخشی از صحبت‌های سیدناصر حسینی از نجف‌آباد برای رزمندگان لشکر8نجف‌اشرف را به تصویر کشیده است.

صحبت‌های سیدناصر حسینی از نجف‌آباد در اسفند۶۲+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند۶۲ در دشت جفیر به عنوان عقبۀ عملیاتی لشکر۸نجف‌اشرف طی عملیات خیبر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی(باهنر)، بخشی از صحبت‌های سیدناصر حسینی از نجف‌آباد برای رزمندگان لشکر۸نجف‌اشرف را به تصویر کشیده است.

در این فیلم کوتاه که بعد از شعار دادن تعداد دیگری از رزمندگان در نقطه‌ای دیگر ضبط شده، حسینی در دوران دفاع مقدس مسئولیت‌های مختلفی مانند فرماندهی گردان را بر عهده داشت، برخی مطالب آموزشی را برای حاضرین بیان می‌کند.

سیدناصر حسینی، پاسدار بازنشسته لشکر ۸ نجف‌اشرف محسوب می‌شود.

سید ناصر حسینی. رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر8نجف اشرف.

سید ناصر حسینی. رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر۸نجف اشرف.

سید ناصر حسینی. رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر8نجف اشرف. نفر اول از راست

سید ناصر حسینی. رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر۸نجف اشرف. نفر اول از راست

سید ناصر حسینی. رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر8نجف اشرف. دی۹۲

سید ناصر حسینی. رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر۸نجف اشرف. دی۹۲

سید ناصر حسینی. رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر8نجف اشرف.

سید ناصر حسینی. رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر۸نجف اشرف.

سید ناصر حسینی. رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر8نجف اشرف. خرداد 97

سید ناصر حسینی. رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر۸نجف اشرف. خرداد ۹۷

 

 

صحبت‌های سیدناصر حسینی از نجف‌آباد در اسفند۶۲+فیلم