صحبت‌های شهید محمدعلی خرمیان از نجف‌آباد+فیلم
صحبت‌های شهید محمدعلی خرمیان از نجف‌آباد+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل دی65، چند روز قبل از شروع عملیات کربلای4 ضبط شده، شهید محمدعلی خرمیان فرمانده یکی از گروهان‌های گردان انبیاء لشکر8نجف‌اشرف (به فرماندهی مصطفی نصر)، در جایی در اطراف خرمشهر برای نیروهایش صحبت می‌کند.

صحبت‌های شهید محمدعلی خرمیان از نجف‌آباد+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اوایل دی۶۵، چند روز قبل از شروع عملیات کربلای۴ ضبط شده، شهید محمدعلی خرمیان فرمانده یکی از گروهان‌های گردان انبیاء لشکر۸نجف‌اشرف (به فرماندهی مصطفی نصر)، در جایی در اطراف خرمشهر برای نیروهایش صحبت می‌کند.

در این صحبت‌ها که با نظم و نظام دادن به نیروها شروع شده و حدود هفده دقیقه طول می‌کشد، شهید خرمیان به بیان برخی مطالب اخلاقی و مذهبی پرداخته و در ادامه شعری از حافظ خوانده و در مورد آن توضیح می‌دهد.

شهید خرمیان، چند روز بعد از این صحبت‌ها در بیست‌وسه سالگی طی عملیات کربلای۴ در جزیره ام‌الرصاص زخمی شد و پس از سه روز محاصره در همان وضعیت به شهادت می‌رسد. از این شهید، یک فرزند به یادگار مانده.

در ادامه این فیلم که بخش‌هایی از آن کیفیت صوتی پایینی دارد، شهید خرمیان چند شعر دیگر هم با موضوعات معنوی خوانده و در پایان چند دعا می‌کند.

در بیشتر دقایق این فیلم، چهره رزمندگان با زیرصدای شهید خرمیان نشان داده می‌شود. قبل از این فیلم هم تعدادی از رزمندگان لشکر۸نجف خودشان را معرفی کرده بودند و در فیلم بعدی نیز، دوربین به سراغ تعدادی از کادر فرماندهی گردان‌های پیاده می‌رود.

شهید محمد علی خرمیان نفر دوم از چپ

شهید محمد علی خرمیان نفر دوم از چپ

 

صحبت‌های شهید محمدعلی خرمیان از نجف‌آباد+فیلم