صحبت‌های عباس نیلفروشان در جمع غواصان کربلای۴+فیلم
صحبت‌های عباس نیلفروشان در جمع غواصان کربلای۴+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که سوم دی65، چند ساعت قبل از شروع عملیات کربلای4 ضبط شده، عباس نیلفروشان فرمانده یکی از گردان‌های لشکر8نجف‌اشرف، برای نیروهای غواص و خط‌شکن صحبت می‌کند.

صحبت‌های عباس نیلفروشان در جمع غواصان کربلای۴+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که سوم دی۶۵، چند ساعت قبل از شروع عملیات کربلای۴ ضبط شده، عباس نیلفروشان فرمانده یکی از گردان‌های لشکر۸نجف‌اشرف، برای نیروهای غواص و خط‌شکن صحبت می‌کند.

در این برنامه که در پایگاه لشکر۸نجف در خرمشهر تشکیل شده، نیلفروشان در ابتدا مقداری صحبت‌های معنوی دارد و در ادامه توضیحاتی را بر اساس نقشه درج شده از عملیات، ارائه می‌کند. نیلفروشان، پس از جنگ مسئولیت‌هایی مانند فرماندهی دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس) سپاه، جانشینی فرمانده قرارگاه مرکزی امام حسین (ع) و معاونت عملیات سپاه را تجربه کرده است. پیش از صحبت‌های این فرمانده، شهید احمد کاظمی فرمانده لشکر۸نجف برای رزمندگان صحبت کرده بود.

تصاویر، تزیینی است.

عباس نیلفروشان

عباس نیلفروشان

 

صحبت‌های عباس نیلفروشان در جمع غواصان کربلای۴+فیلم