صحبت‌های مسئول موشک‌های ضدزره لشکر۸ در سال۶۵+فیلم
صحبت‌های مسئول موشک‌های ضدزره لشکر۸ در سال۶۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد در زمستان65 و در آستانه شروع عملیات کربلای4 در منطقه‌ای در حوالی خرمشهر ضبط شده، نیروهای گروهان ضدزره از واحد ادوات لشکر8نجف‌اشرف و مسئول وقت آن‌ها دیده می‌شوند.

صحبت‌های مسئول موشک‌های ضدزره لشکر۸ در سال۶۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد در زمستان۶۵ و در آستانه شروع عملیات کربلای۴ در منطقه‌ای در حوالی خرمشهر ضبط شده، نیروهای گروهان ضدزره از واحد ادوات لشکر۸نجف‌اشرف و مسئول وقت آن‌ها دیده می‌شوند.

در ابتدای فیلم، مسئول این نیروها شروع به صحبت کرده و دوربین پس از لحظاتی تمرکز بر چهره او، به روی چهره دیگر رزمندگان حاضر در فیلم می‌رود و آن‌ها را برای لحظاتی نشان می‌دهد.

تعدادی از این نیروها، جعبۀ موشک مالیوتکا به دوش خود بسته‌اند و تعدادی هم یک نوع دیگر از موشک ضدزره دارند که احتمالاً «اس‌پی‌جی» است.

این نیروها، منتظر رسیدن دستور برای اعزام به خط‌مقدم هستند و در این لحظه بنا به درخواست فیلم‌بردار، یک حرکت نمایشی از مراحل اعزام را نشان می‌دهند تا فیلم آن ضبط شود.

تاکنون رزمنده‌ای که برای بقیه صحبت می‌کند را نشناخته‌ایم. اگر شما از این شخص اطلاعاتی دارید، در اختیارمان قرار دهید.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

 

صحبت‌های مسئول موشک‌های ضدزره لشکر۸ در سال۶۵+فیلم