نماهنگ: دکتر جلیلی در گلزار شهدای نجف آباد – آخرین صحبتها در ستاد مرکزی
نماهنگ: دکتر جلیلی در گلزار شهدای نجف آباد – آخرین صحبتها در ستاد مرکزی

آخرین صحبتهای دکتر سعید جلیلی که در جمع اعضای ستاد مرکزی خود صحبت فرموده است آورده ایم امید است به تکلیف خود عمل کرده باشیم.   دانلود صوت صحبت های دکتر جلیلی دانلود صحبت های شب انتخاباتی دکتر جلیلی در جمع اعضای ستاد مرکزی نماهنگ: دکتر جلیلی در گلزار شهدای نجف آباد دکتر جلیلی روز […]

آخرین صحبتهای دکتر سعید جلیلی که در جمع اعضای ستاد مرکزی خود صحبت فرموده است آورده ایم امید است به تکلیف خود عمل کرده باشیم.

 

دانلود صوت صحبت های دکتر جلیلی


دانلود صحبت های شب انتخاباتی دکتر جلیلی در جمع اعضای ستاد مرکزی

نماهنگ: دکتر جلیلی در گلزار شهدای نجف آباد

دکتر جلیلی روز پنج شنبه به استان اصفهان سفر کرد.ایشان در سفر به نجف آباد به گلزار شهدا این شهر رفته و با همرزمان شهید خود تجدید پیمان نمود.این نماهنگ از حضور دکتر جلیلی در گلزار شهدای نجف آباد تهیه شده است.

دانلود نماهنگ: دکتر جلیلی در گلزار شهدای نجف آباد