صدور سند ۵ هزار هکتار اراضی ملی نجف آباد
صدور سند ۵ هزار هکتار اراضی ملی نجف آباد

خبرگزاری صداوسیما:رئیس منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان نجف آباد گفت: برای تثبیت مالکیت دولت برعرصه های منابع ملی ، سند ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی نجف آباد دریافت شد. بابک حقیقی افزود دریافت سند مالکیت ، تسهیل کننده پاسخ گویی به استعلامات از مراجع قانونی و برخورد با متصرفان عرصه های منابع طبیعی […]

خبرگزاری صداوسیما:رئیس منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان نجف آباد گفت: برای تثبیت مالکیت دولت برعرصه های منابع ملی ، سند ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی نجف آباد دریافت شد.
بابک حقیقی افزود دریافت سند مالکیت ، تسهیل کننده پاسخ گویی به استعلامات از مراجع قانونی و برخورد با متصرفان عرصه های منابع طبیعی است.
وی گفت: امسال اسناد ۲۲ پلاک شهرستان بازبینی و قطعی شده که نقشه های اجرای قطعی شده هر پلاک ، تثبیت کننده حقوق دولت و اشخاص خواهد بود.