ضدعفونی معابر یزدانشهر برای کرونا توسط هیات علمدار+فیلم
ضدعفونی معابر یزدانشهر برای کرونا توسط هیات علمدار+فیلم
دوشنبه نوزدهم اسفند 98 بچه های هیات علمدار یزدانشهر، طی کاری خودجوش و داوطلبانه، بخش هایی از معابر و اماکن عمومی شهر یزدانشهر را در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا ضد عفونی کردند.

ضدعفونی معابر یزدانشهر برای کرونا توسط هیات علمدار+فیلم

دوشنبه نوزدهم اسفند ۹۸ بچه های هیات علمدار یزدانشهر، طی کاری خودجوش و داوطلبانه، بخش هایی از معابر و اماکن عمومی شهر یزدانشهر را در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا ضد عفونی کردند.

ضدعفونی کردن معابر یزدانشهر

ضدعفونی کردن معابر یزدانشهر

ضدعفونی معابر یزدانشهر برای کرونا توسط هیات علمدار+فیلم