ضعف فرمانداری نجف آباد در اطلاع رسانی
ضعف فرمانداری نجف آباد در اطلاع رسانی
طبق اعلام فرماندار نجف آباد، قرار است در دهه فجر امسال، نزدیک به پانصد میلیارد تومان طرح عمرانی و زیرساختی در شهرستان نجف آباد افتتاح شوند ولی تاکنون در هیچ خبری، جزئیات کامل این طرح ها بیان نشده.

ضعف فرمانداری نجف آباد در اطلاع رسانی

طبق اعلام فرماندار نجف آباد، قرار است در دهه فجر امسال، نزدیک به پانصد میلیارد تومان طرح عمرانی و زیرساختی در شهرستان نجف آباد افتتاح شوند ولی تاکنون در هیچ خبری، جزئیات کامل این طرح ها بیان نشده.

تنها جایی که دیدیم تا حدودی به جزئیات این طرح ها پرداخته، بنری (برنوشته) است که جلوی فرمانداری نجف آباد نصب کرده اند.

یعنی حدود پانصد میلیارد تومان طرح می خواهد افتتاح شود ولی فرمانداری نجف آباد که ویژه هم است و فرماندارش به عنوان معاون استاندار اصفهان شناخته می شود، نیامده جزئیات این همه طرح را برای رسانه ها و فعالان فضای مجازی بفرستد.

جهاد تبیینی که مسئولان شهرستان در سخنرانی هایشان از آن دم می زنند، از جمله خود فرماندار، و دیگر دستگاه های زیرمجموعه شان را هم به این کار تشویق می کنند، مصادیقی واضح و روشن دارد که اطلاع رسانی درست، کامل و به موقع از خدمات انجام شده یکی از آن ها است.

وقتی فرمانداری نجف آباد که راس دیگر ادارات شهرستان محسوب می شود، در عرصه اطلاع رسانی این قدر ضعیف عمل کند، از بقیه نمی توان انتظار بیشتری داشت.

فرمانداری

فرمانداری

ضعف فرمانداری نجف آباد در اطلاع رسانی