ضعف مسئولان، مفاسد را تشدید کرده است
ضعف مسئولان، مفاسد را تشدید کرده است

ایمنا: حسناتی امام جمعه نجف آباد گفت: عملکرد ضعیف مسئولان در دولت، قوه قضائیه، مجلس و سایر دستگاه های نظارتی زمینه تکرار و تشدید فسادهای اقتصادی را فراهم کرده که این موضوع در شرایط خاص کشور و منطقه می تواند آسیب های جدی را متوجه نظام کند. حسناتی در خطبه های این هفته از پرونده فساد […]

ایمنا: حسناتی امام جمعه نجف آباد گفت: عملکرد ضعیف مسئولان در دولت، قوه قضائیه، مجلس و سایر دستگاه های نظارتی زمینه تکرار و تشدید فسادهای اقتصادی را فراهم کرده که این موضوع در شرایط خاص کشور و منطقه می تواند آسیب های جدی را متوجه نظام کند.

حسناتی در خطبه های این هفته از پرونده فساد ۸ هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان آخرین نمونه از بروز ضعف مسئولان در برخورد با فساد دانه درشت ها یاد کرد و گفت: « نباید اجازه داد منابعی که از محل حقوق فرهنگیان مظلوم کشور جمع شده، این گونه حیف و میل شود.»
حسناتی با گرامیداشت ۱۳ آبان روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی بیان داشت: « آمریکا به عنوان سردمدار دشمنان ایران اسلامی و مظلومان جهان، توطئه و فتنه انگیزی های خود را به اشکالی متفاوت و پیچیده تر ادامه داده و امروز نیز با دامن زدن به درگیری های منطقه علاوه بر تضمین فروش بازار اسلحۀ خود، حاشیه امنی را هم برای غده اسرائیل به وجود آورده است.»