طرح سربازی حرفه ای از زبان نماینده نجف آباد
طرح سربازی حرفه ای از زبان نماینده نجف آباد
باشگاه خبرنگاران جوان: ابوالفضل ابوترابی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی خدمت سربازی در قوه مقننه، گفت: در کمیته دفاعی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس کارگروهی برای بررسی این طرح تشکیل شده است.

طرح سربازی حرفه ای از زبان نماینده نجف آباد

باشگاه خبرنگاران جوان: ابوالفضل ابوترابی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی خدمت سربازی در قوه مقننه، گفت: در کمیته دفاعی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس کارگروهی برای بررسی این طرح تشکیل شده است.

ابوترابی هدف نمایندگان مجلس از طراحی این طرح بردن فضای خدمت سربازی به سمت سرباز حرفه‌ای است، عنوان کرد: این طرح دارای یک ماده واحده و ۱۰ تبصره بوده که در حال بررسی شدن است.

نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس با اعلام اینکه در این طرح پیش‌بینی شده است به افرادی که پنج سال به صورت داوطلبانه به خدمت سربازی بروند، معادل ۹۰ درصد حقوق کارکنان رسمی حقوق پرداخت شود، عنوان کرد: در این طرح پیش‌بینی شده منابع مالی حقوق این سرباز حرفه‌ای‌ها از دریافت جریمه از افرادی که به خدمت سربازی نمی‌روند تامین شود.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

طرح سربازی حرفه ای از زبان نماینده نجف آباد