طلب دعای خیر برای مامور وظیفه شناس نیروی انتظامی نجف آباد
طلب دعای خیر برای مامور وظیفه شناس نیروی انتظامی نجف آباد

احمدی یکی از ماموران یگان امداد نیروی انتظامی نجف آباد که نزدیک به چهار روز پیش در جریان تعقیب و گریز یک سارق بر اثر تصادف به کما رفته در شرایط موجود به شدت محتاج دعای خیر مردم قدرشناس نجف آباد است. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز این مامور فداکار که […]

احمدی یکی از ماموران یگان امداد نیروی انتظامی نجف آباد که نزدیک به چهار روز پیش در جریان تعقیب و گریز یک سارق بر اثر تصادف به کما رفته در شرایط موجود به شدت محتاج دعای خیر مردم قدرشناس نجف آباد است.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز این مامور فداکار که از اهالی شهر جوزدان نیز هست،چند روز پیش بر اثر حادثه ای که در جریان تعقیب یک سارق در یکی از نقاط نجف آباد به وجود آمده در شرایط کما قرار گرفته است.
امیدواریم به زودی بتوانیم با دعای خیر مردم و مومنین، خبر بهبودی و کسب سلامتی کامل این حافظ امنیت را مخابره کنیم.

تکمیل خبر یکشنبه ۳۰ شهریور
این مامور یگان امداد به فیض شهادت نائل گردید و در جوزدان زادگاه خویش تشییع گردید.