طی تنها سه ماه ؛بیش از ۲۲۰ نفر شخصا با شهردار دیدار کردند
طی تنها سه ماه ؛بیش از ۲۲۰ نفر شخصا با شهردار دیدار کردند

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: در راستای برنامه دیدار های مردمی منتظری شهردار جدید نجف آباد طی سه ماهه اخیر ضمن برگزاری بیش از دوازده جلسه با حضور معاونین و مدیران مناطق صورت گرفته، بیش از دویست و بیست نفر از نزدیک مشکلات خود را با شهردار مطرح کرده اند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری […]

پایگاه خبری شهرداری نجف آباد: در راستای برنامه دیدار های مردمی منتظری شهردار جدید نجف آباد طی سه ماهه اخیر ضمن برگزاری بیش از دوازده جلسه با حضور معاونین و مدیران مناطق صورت گرفته، بیش از دویست و بیست نفر از نزدیک مشکلات خود را با شهردار مطرح کرده اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد در این دیدار ها که بر طبق برنامه زمانبندی اعلام شده ای در هر کدام از مناطق صورت می گیرد، شهروندان می توانند با تعیین وقت قبلی رفع معضلات موجود در هر منطقه را از بالاترین مقامات اجرایی شهرداری نجف آباد مطالبه کنند.
منتظری شهردار نجف آباد در این خصوص می گوید:« به نظر می رسد ادامه این روند بتواند تا حدود زیادی ضمن افزایش اشراف مسئولان بر مشکلات موجود از تردد زیاد ارباب رجوع بین مناطق و شهرداری مرکزی جلوگیری کرده و زمینه حل هر چه سریعتر مشکلات مطرح شده را فراهم کند.»
بازدید شهردار و معاونین شهرسازی، خدمات شهری و مالی و برنامه ریزی از معضلات مطرح شده در پایان دیدار های مردمی بخش دیگری از اقدامات صورت گرفته را طی ماههای اخیر تشکیل میدهد.
لازم به ذکر است که طی این مدت ۷ جلسه مشترک معاونین شهرداری و مدیران مناطق شش گانه در کنار هشت جلسه اختصاصی معاونین با نیروهای بخش های مختلف بر پا شده است.