عاشورای متفاوت نجف آباد در میرداماد+تصویر
عاشورای متفاوت نجف آباد در میرداماد+تصویر

امسال نیز همانند چند سال اخیر هیات های عزاداری نجف آباد،مراسم متفاوت و سنتی عزاداری خود را به میزبانی خیابان میرداماد برگزار کردند. به نظر می رسد با ارتقاء فرهنگ عزاداری مردم، در آینده شاهد گسترش بیش از پیش چنین عزاداری های زیبایی همزمان با کاهش حضور برخی بدعتها و انحرافات در میان دستجات حسینی […]

امسال نیز همانند چند سال اخیر هیات های عزاداری نجف آباد،مراسم متفاوت و سنتی عزاداری خود را به میزبانی خیابان میرداماد برگزار کردند.

به نظر می رسد با ارتقاء فرهنگ عزاداری مردم، در آینده شاهد گسترش بیش از پیش چنین عزاداری های زیبایی همزمان با کاهش حضور برخی بدعتها و انحرافات در میان دستجات حسینی باشیم.

تصاویر از بینا