عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر
عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر
تسنیم: در این روزهای ماه محرم و به واسطه شیوع ویروس کرونا، سیدرضا نریمانی مداح سرشناس اصفهان با حضور در کوچه‌های شهر اصفهان و جلوی منازل شهدا اقدام به برپایی روضه کرده است.

عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر

تسنیم: در این روزهای ماه محرم و به واسطه شیوع ویروس کرونا، سیدرضا نریمانی مداح سرشناس اصفهان با حضور در کوچه‌های شهر اصفهان و جلوی منازل شهدا اقدام به برپایی روضه کرده است.

مجلس روضه شانزدهم محرم الحرام در کوچه شهید محسن حججی و شهید روح الله کافی زاده در نجف آباد اصفهان برگزار شد.

کافی زاده اولین و حججی آخرین شهدای مدافع حرم لشکر ۸ نجف اشرف محسوب می شوند که خانه پدری شان در نزدیکی هم قرار دارد.

نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده

نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده

عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر

 

نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده