عزاداری رزمندگان گردان امام علی لشکر۸ در عملیات نصر۵+فیلم
عزاداری رزمندگان گردان امام علی لشکر۸ در عملیات نصر۵+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که تیرماه سال 66 در آستانه عملیات نصر5 ضبط شده، رزمندگان گردان امام علی(ع) لشکر8نجف‌اشرف، در حال عزاداری و سینه‌زنی دیده می‌شوند.

عزاداری رزمندگان گردان امام علی لشکر۸ در عملیات نصر۵+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که تیرماه سال ۶۶ در آستانه عملیات نصر۵ در ارتفاعات اطراف سردشت ضبط شده، رزمندگان گردان امام علی(ع) لشکر۸نجف‌اشرف، در حال عزاداری و سینه‌زنی دیده می‌شوند.

در این فیلم که متاسفانه کیفیت چندان خوبی ندارد و بارها دچار پرش، قطعی صدا و خرابی تصویر می‌شود، یک مداح که احتمال دارد اهل کاشان باشد، برای حاضرین مداحی می‌کند.

همین مداح که زیارت عاشورا را هم می‌خواند، در اوایل فیلم، نیروها را با عنوان رزمندگان گردان امام‌علی مخاطب قرار داده و به وجود سه گروهان حضرت ابالفضل، امام حسین و امام حسن در این گردان اشاره دارد.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

عزاداری رزمندگان گردان امام علی لشکر۸ در عملیات نصر۵+فیلم