عصارخانه های نجف آباد
عصارخانه های نجف آباد
عصارخانه هاي نجف آباد

عصارخانه های نجف آباد

۱– عصار خانه آقا بزرگ (اخلاقی) : در محل بازار
۲- عصار خانه حاج حسن آقا زمانیان: خیابان امام، روبه روی حسینه ارشاد
۳- عصار خانه بابا امین زمانیان: خیابان ۱۷ شهریور، جنب مخابرات
۴- عصار خانه حاج نوروز زمانی: خیابان امام روبه روی داروخانه شفا بخش
۵- عصار خانه سید نصر الله و سید اسماعیل: کوچه ی صادق عطاری (کاروانسرای روغن چراغی ها)
۶- عصار خانه بابا رضا زمانی: خیابان امام، جنب حوزه علمیه
۷- عصار خانه بابا محب زمانیان: شاه آباد
۸- عصار خانه حاج سید ابراهیم آیتی(سید رضا):خیابان امام، جنب گاراژ آیتی
۹- عصار خانه حاج فتح الله یمانی: خیابان فردوسی
۱۰- عصار خانه فتحعلی خان یاور(آخوند): محله ی یاور
۱۱- عصار خانه سید محمود آیتی: تقاطع خیابان امام و خیابان ۲۲ بهمن
۱۲- عصار خانه اسماعیل نادر: خیابان امام مقابل پمب بنزین ستاری

«مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد» به قلم «فضل الله خلیلی»؛ کاری از انتشارات مهر زهرا(س)

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

عصارخانه های نجف آباد