عضو شورای شهر نجف آباد از ریاست تکواندو استان جا ماند
عضو شورای شهر نجف آباد از ریاست تکواندو استان جا ماند

مجمع انتخاباتی هیأت تکواندو استان اصفهان  با حضور سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو کشور در سرای ورزشکاران استان برگزار شد. در این مجمع، غلامرضا عابدی و محمدتقی حاتمی به نفع شهرام الله‌‌آبادی عضو کنونی شورای شهر نجف آباد  انصراف دادند و غیبت مجتبی نوروزی هم به منزله انصراف بود. درنهایت، رأی‌گیری بین ۳ کاندیدای […]

مجمع انتخاباتی هیأت تکواندو استان اصفهان  با حضور سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو کشور در سرای ورزشکاران استان برگزار شد.
در این مجمع، غلامرضا عابدی و محمدتقی حاتمی به نفع شهرام الله‌‌آبادی عضو کنونی شورای شهر نجف آباد  انصراف دادند و غیبت مجتبی نوروزی هم به منزله انصراف بود.
درنهایت، رأی‌گیری بین ۳ کاندیدای باقی مانده برگزار شد که شهرام الله‌آبادی ۷ رأی، فرهاد رستم شیرازی ۶ رأی و فرامرز عیدی‌وند هم ۵ رأی کسب کردند که به دلیل به حدنصاب نرسیدن آرا، این انتخابات با رقابت الله‌آبادی و رستم شیرازی به دور دوم کشیده شد.
در دور دوم رأی‌گیری، فرهاد رستم شیرازی با ۹ رأی و در رقابتی نزدیک با شهرام‌ الله‌آبادی که ۸ رأی کسب کرده بود، به عنوان رئیس ۴ سال آینده هیأت تکواندو استان انتخاب شد.

منبع: ایمنا