عمامه گذاری طلاب نجف آبادی+ تصاویر
عمامه گذاری طلاب نجف آبادی+ تصاویر

صاحب نیوز: تعدای از طلاب حوزه علمیه شهرستان نجف آباد و شهر درچه پس از گذاراندن پایه ششم تحصیلی ، چهارشنبه هفته گذشته توسط حضرت آیت الله ناصری در بیت ایشان ملبس به لباس روحانیت شدند.

صاحب نیوز: تعدای از طلاب حوزه علمیه شهرستان نجف آباد و شهر درچه پس از گذاراندن پایه ششم تحصیلی ، چهارشنبه هفته گذشته توسط حضرت آیت الله ناصری در بیت ایشان ملبس به لباس روحانیت شدند.