عکاسی کردن شهید محسن حججی+فیلم
عکاسی کردن شهید محسن حججی+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که حوالی سال90 در ساختمان بنیاد فرهنگی آیت الله خامنه ای نجف آباد ضبط شده، پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی، در حال عکاسی از سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی امینی، فرمانده وقت لشکر8نجف اشرف دیده می شود.

عکاسی کردن شهید محسن حججی+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که حوالی سال۹۰ در ساختمان بنیاد فرهنگی آیت الله خامنه ای نجف آباد ضبط شده، پاسدار شهید مدافع حرم محسن حججی، در حال عکاسی از سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد تقی امینی، فرمانده وقت لشکر۸نجف اشرف دیده می شود.

امینی در حال بازدید از غرفه های مختلف نمایشگاه برگزار شده با موضوع دفاع مقدس است.

شهید حججی در آن زمان، نیروی افتخاری موسسه فرهنگی شهید کاظمی در نجف آباد بود و هنوز به عضویت لشکر۸نجف اشرف درنیامده بود.

این فیلم، برای اولین بار است که منتشر می شود.

تصاویر، تزیینی است.

تصاویر حضور شهید محسن حججی در سوریه

تصاویر حضور شهید محسن حججی در سوریه

 

عکاسی کردن شهید محسن حججی+فیلم