غربالگری اوتیسم در نجف آباد
غربالگری اوتیسم در نجف آباد

ایسنا:معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: زمان برگزاری طرح غربالگری اوتیسم در سه مرکز اصفهان و شهرهای نجف آباد، گلپایگان، خمینی شهر و شاهین شهر در بهمن ماه از طریق مهدهای‌کودک‌ این شهرستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی آغاز می‌شود. سید اصغر فیاض اضافه کرد: از طریق فرم آگاهی دهنده در مهدهای‌کودک، کودکان مشکوک به اوتیسم به […]

ایسنا:معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: زمان برگزاری طرح غربالگری اوتیسم در سه مرکز اصفهان و شهرهای نجف آباد، گلپایگان، خمینی شهر و شاهین شهر در بهمن ماه از طریق مهدهای‌کودک‌ این شهرستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی آغاز می‌شود.

سید اصغر فیاض اضافه کرد: از طریق فرم آگاهی دهنده در مهدهای‌کودک، کودکان مشکوک به اوتیسم به صورت تخصصی به مراکز معرفی و توسط کارشناسان تخصصی ارزیابی می‌شوند. خوشبختانه در استان اصفهان هفت مرکز در این خصوص فعال هستند.