غرق شدن زن نجف آبادی در زاینده رود
غرق شدن زن نجف آبادی در زاینده رود
مهر:فرماندار شهرستان سامان از غرق شدن بانوی ۳۷ ساله اهل نجف آباد در زاینده رود خبر داد و گفت: این شخص از پل یاسه چای به داخل رودخانه سقوط کرده بود.

غرق شدن زن نجف آبادی در زاینده رود

مهر:فرماندار شهرستان سامان از غرق شدن بانوی ۳۷ ساله اهل نجف آباد در زاینده رود خبر داد و گفت: این شخص از پل یاسه چای به داخل رودخانه سقوط کرده بود.

کمال اکبریان گفت: نیروهای امدادی و اورژانس به سرعت در محل حاضر شدند ولی متاسفانه تلاش برای احیاء این زن به ثمر نرسید.

بارش های اخیر، حجم و سرعت آب زاینده رود را در بخش های مختلف آن افزایش قابل توجهی داده است.

غرق شدن

غرق شدن

نجف آباد نیوز