غرق شدن کودک هشت ساله در نجف آباد
غرق شدن کودک هشت ساله در نجف آباد
صدا و سیما: فرهاد حیدری رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: در این حادثه که عصر شنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۱در روستای جلال آباد میانکوه نجف آباد رخ داد، کودک هشت ساله در استخر مرغداری غرق شده بود.

غرق شدن کودک هشت ساله در نجف آباد

صدا و سیما: فرهاد حیدری رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان گفت: در این حادثه که عصر شنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۱در روستای جلال آباد میانکوه نجف آباد رخ داد، کودک هشت ساله در استخر مرغداری غرق شده بود.

غرق شدن

غرق شدن در استخر

غرق شدن کودک هشت ساله در نجف آباد