غلیظ تر شدن آرایش خارجی کوثر نجف آباد
غلیظ تر شدن آرایش خارجی کوثر نجف آباد

فروشگاه کوثر نجف آباد، از امتیازات متعدد و غیر قابل انکاری برخوردار است  که یکی از مهمترین آنها عرضه گسترده تولیدات داخلی محسوب می شود ولی اخیرا در خریدی که از این مجموعه داشتیم، افزایش مارک های خارجی در میان محصولات آرایشی و بهداشتی، جلب توجه می کرد.  به نظر می رسد با توجه به […]

فروشگاه کوثر نجف آباد، از امتیازات متعدد و غیر قابل انکاری برخوردار است  که یکی از مهمترین آنها عرضه گسترده تولیدات داخلی محسوب می شود ولی اخیرا در خریدی که از این مجموعه داشتیم، افزایش مارک های خارجی در میان محصولات آرایشی و بهداشتی، جلب توجه می کرد.

 به نظر می رسد با توجه به اقبال بسیار خوب مردمی به این مجموعه، عرضه این میزان اقلام خارجی چندان صحیح نبوده و مدیران این مجموعه بایستی هر چه سریعتر در این رویه تجدید نظر جدی نمایند.

این موضوع در حالی اتفاق افتاده که همچون بسیاری از زمینه ها، کشور ما در موضوع تولید لوازم آرایشی وبهداشتی از توانایی های بسیار خوبی برخوردار بوده و شرکت های معتبر داخلی توانسته اند علاوه بر بازار مصرف داخلی، برخی محصولات خود را به کشورهای خارجی نیز صادر کنند.