فتنه ۸۸ یک ظرفیت عظیم بین المللی برای پیشرفت کشور را نابود کرد
فتنه ۸۸ یک ظرفیت عظیم بین المللی برای پیشرفت کشور را نابود کرد

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون گفت: انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت که با مشارکت بی نظیر ۸۵ درصدی مردم می توانست به عنوان یک ظرفیت عظیم بین المللی به اقتدار و پیشرفت کشور کمک کند، با بی بصیرتی و ناآگاهی اصحاب فتنه به یک تهدید و تلخ کامی برای ملت […]

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون گفت: انتخابات ریاست جمهوری سال هشتاد و هشت که با مشارکت بی نظیر ۸۵ درصدی مردم می توانست به عنوان یک ظرفیت عظیم بین المللی به اقتدار و پیشرفت کشور کمک کند، با بی بصیرتی و ناآگاهی اصحاب فتنه به یک تهدید و تلخ کامی برای ملت بزرگ ایران تبدیل شد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی گفت:«دشمنان با یک برنامه ریزی حداقل ده ساله قصد داشتند در جریان انتخابات سال هشتاد و هشت ایران را وارد یک جنگ داخلی تمام عیار مانند آنچه که در حال حاضر اوکراین را فرا گرفته کنند و این کار را با رمز تقلب در انتخابات کلید زدند ولی در نهایت ملت هوشیار و با بصیرت ایران تمامی این تلاش ها را در نهم دیماه به شکست کشانید.»

ابوترابی در ادامه حوادث این مقطع را مشابه توطئه شکل گرفته در زمان ریاست جمهوری بنی صدر با برخی تغییرات در شیوه های اجرا خواند و اضافه کرد:« متاسفانه سران فتنه در این مسیر که هدف اصلی آن در مقابل هم قرار دادن مردم بود، با تهمت عظیمی که به نظام وارد کردند مرتکب ظلمی فراموش نشدنی به آرمان های انقلاب و خون شهدا شدند و مطمئنا در زمان و مکان مناسب به مجازات قانونی خود خواهند رسید.»

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پایان این گفت و گو بیان داشت:« همان طور که بسیاری از افراد بر طبق گفته مقام معظم رهبری در انتخابات سال ۹۲ رای مردم را یک حق الناس قلمداد کردند،آرزو داشتیم این گروه در همان سال هشتاد و هشت نیز به چنین اصل و ارزشی احترام گذاشته و مانع از ایراد چنین خسارت های سنگین و فراموش نشدنی به کشور می شدند»

منبع:imna.ir