فراخوان طراحی «عمار» در نجف آباد+تصویر
فراخوان طراحی «عمار» در نجف آباد+تصویر
مجموعه فرهنگی خادم الشهداء نجف آباد، طی فراخوانی با عنوان «عمار» از عموم علاقه مندان برای ارائه طرح هایی در موضوعات شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، شهید محسن فخری زاده، 9دی روز بصیرت و ایام فاطمیه دعوت کرده است.

فراخوان طراحی «عمار» در نجف آباد+تصویر

مجموعه فرهنگی خادم الشهداء نجف آباد، طی فراخوانی با عنوان «عمار» از عموم علاقه مندان برای ارائه طرح هایی در موضوعات شهیدان قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، شهید محسن فخری زاده، ۹دی روز بصیرت و ایام فاطمیه دعوت کرده است.

علاقه مندان تا ۱۵ دی ۹۹ فرصت دارند طرح های خود را به نشانی @khademin_Designer در سروش ارسال کنند.

فراخوان طراحی عمار؛ خادم الشهدا نجف آباد

فراخوان طراحی عمار؛ خادم الشهدا نجف آباد

فراخوان طراحی «عمار» در نجف آباد+تصویر