فروش ماهی شب عید در نجف آباد (  عکس از رضا قلیچ خانی)
فروش ماهی شب عید در نجف آباد (  عکس از رضا قلیچ خانی)