فرونشست ۳۰سانتی متری دشت نجف آباد
فرونشست ۳۰سانتی متری دشت نجف آباد
ایسنا: طی پژوهشی که نتایج آن سال99 در مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان چاپ شده، دشت نجف آباد با نرخ سالیانه حدود 7سانتیمتر، طی چهار سال گذشته حداقل 30 سانتی متر فرونشست داشته است.

فرونشست ۳۰سانتی متری دشت نجف آباد

ایسنا: طی پژوهشی که نتایج آن سال۹۹ در مجله علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان چاپ شده، دشت نجف آباد با نرخ سالیانه حدود ۷سانتیمتر، طی چهار سال گذشته حداقل ۳۰ سانتی متر فرونشست داشته است.

در این طرح پژوهشی که توسط کورش شیرانی، مهرداد پسندی و بابک ابراهیمی انجام گرفته، در پردازشی نوع دیگری از داده ها، متوسط سالیانه فرونشست دشت زمین، شش و هفت دهم سانتیمتر و مجموع فرونشست چهار ساله، ۴۱ سانتیمتر اعلام شده است.

 نتایج این یک پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین جابه‌جایی‌‏های رخ داده مربوط به شهرهای تیرانچی، کوشک، قهدریجان، گلدشت و فلاورجان است که داده ‌های ترازیابی دقیق نیز آن‏ را تأیید می‌‏کند.

در این طرح، بیشترین میزان افت سطح آب های زیرزمینی  نجف آباد، در جنوب، شرق و شمال این شهر به ثبت رسیده است.

فرونشست زمین

فرونشست زمین

فرونشست ۳۰سانتی متری دشت نجف آباد