فرو رفتن میلگرد در پای کارگر ساختمانی
فرو رفتن میلگرد در پای کارگر ساختمانی

پایگاه خبری آتش نشانی نجف آباد: به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی نجف آباد یازدهم شهریور ماه ساعت ۱۸:۱۹ یک مورد فرو رفتن میلگرد داخل پای یک فرد به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ به محل اعزام شدند. حسن مطوری مسئول روابط عمومی سازمان در این باره افزود: […]

پایگاه خبری آتش نشانی نجف آباد: به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی نجف آباد یازدهم شهریور ماه ساعت ۱۸:۱۹ یک مورد فرو رفتن میلگرد داخل پای یک فرد به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه شماره ۲ به محل اعزام شدند. حسن مطوری مسئول روابط عمومی سازمان در این باره افزود: در این حادثه فرد مورد نظر در حال دیوار چینی یک ساختمان بوده که ناگهان به خاطر غیر اصولی بودن داربست و عدم تحمل آن، باعث شکستن ناگهانی داربست شده و فرد از ارتفاع ۲/۵ متری بر روی میلگرد های سر ستون  فنداسیون سقوط می نماید و باعث فرو رفتن میلگرد در پای فرد می شود که با حضور آتش نشانان در محل ابتدا میلگرد های مانع توسط کاتر بریده شده سپس میلگرد مورد نظر توسط فرز بریده و پای شخص آزاد گردید و توسط نیروهای امدادی اورژانس  مصدوم به بیمارستان منتظری انتقال داده شد.