فعالیت ۱۰ مرکز شبه خانواده در نجف آباد
فعالیت ۱۰ مرکز شبه خانواده در نجف آباد
سفیران اصفهان: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد گفت: در نجف آباد حدود ۱۰ مرکز شبه خانواده داریم که کودکان نگهداری می شوند. اخیراً نیز خانه کرامت ویژه حمایت از کودکان کار در نجف آباد با همکاری شهرداری و بهزیستی تأسیس شده است.

فعالیت ۱۰ مرکز شبه خانواده در نجف آباد

سفیران اصفهان: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نجف آباد در حاشیه همایش جامع حمایت از کودکان بدسرپرست در دانشگاه آزاد نجف آباد گفت: در نجف آباد حدود ۱۰ مرکز شبه خانواده داریم که کودکان نگهداری می شوند و خیرین هم در این خصوص حمایت می‌کنند. اخیراً نیز خانه کرامت ویژه حمایت از کودکان کار در نجف آباد با همکاری شهرداری و بهزیستی تأسیس شده است.

حسین گرامی با اشاره حمایت های دستگاه قضا از کودکان بدسرپرست، بی سرپرست و زنان اظهار داشت: ایجاد دفتر حمایت از کودکان و زنان همیشه مورد نظر و دغدغه بنده بوده و در این راستا با آموزش و پرورش هماهنگی هایی شده است.

گرامی ادامه داد: جمع آوری متکدیان به عهده شهرداری است و در راستای جمع آوری آنها اقدامات زیادی در سالهای اخیر انجام داده ایم اما اگر عزم استانی در زمینه پیشگیری نباشد جابجایی جرم صورت گرفته و متکدیان از محیطی به محیط دیگر می‌روند.

دادستان نجف آباد خاطر نشان کرد: به بیمارستان ها نیز اعلام شده هر گونه ضرب و جرح کودکان را اعلام کنند تا موضوع بررسی و برخورد لازم صورت گیرد.

همایش جامع حمایت از کودکان بدسرپرست در دانشگاه آزاد نجف آباد؛ حسین گرامی دادستان نجف آباد، نفر دوم از چپ در ردیف اول.

همایش جامع حمایت از کودکان بدسرپرست در دانشگاه آزاد نجف آباد؛ حسین گرامی دادستان نجف آباد، نفر دوم از چپ در ردیف اول.

فعالیت ۱۰ مرکز شبه خانواده در نجف آباد