فهرست دو درصد دانشمندان برتر، جعلی نبود+فیلم
فهرست دو درصد دانشمندان برتر، جعلی نبود+فیلم
خبر ۲۰:۳۰ سیما که چند شب پیش خبری در خصوص فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان و قرار گیری هشت دانشمند ایرانی در این فهرست را کار کرده و اعتبار این لیست را زیر سوال برده بود، در اخبار چهارشنبه بیست و ششم آبان ۱۴۰۰، طی خبری تکمیلی و به نوعی اصلاحی اعلام کرد که این فهرست، جعلی نبوده ولی اعتبار سنجنی نشده و قابل استناد نیست.

فهرست دو درصد دانشمندان برتر، جعلی نبود+فیلم

خبر ۲۰:۳۰ سیما که چند شب پیش خبری در خصوص فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان و قرار گیری هشت دانشمند ایرانی در این فهرست را کار کرده و اعتبار این لیست را زیر سوال برده بود، در اخبار چهارشنبه بیست و ششم آبان ۱۴۰۰، طی خبری تکمیلی و به نوعی اصلاحی اعلام کرد که این فهرست، جعلی نبوده ولی اعتبار سنجنی نشده و قابل استناد نیست.

صدا و سیما

صدا و سیما

 

فهرست دو درصد دانشمندان برتر، جعلی نبود+فیلم