فیلمی تکان دهنده از قربانیان حمله شیمیایی به حلبچه عراق+فیلم
فیلمی تکان دهنده از قربانیان حمله شیمیایی به حلبچه عراق+فیلم
در این فیلم که اواخر اسفند66 در شهر حلبچه عراق و اطراف آن ضبط شده، اوضاع این شهر پیش از حملات هوایی و شیمیایی رژیم بعث و پس از این حملات، به تصویر کشیده شده است. این فیلم، حاوی صحنه‌های نامناسب و ناراحت‌کننده است.

فیلمی تکان دهنده از قربانیان حمله شیمیایی به حلبچه عراق+فیلم

در این فیلم که اواخر اسفند۶۶ در شهر حلبچه عراق و اطراف آن ضبط شده، اوضاع این شهر پیش از حملات هوایی و شیمیایی رژیم بعث و پس از این حملات، به تصویر کشیده شده است. این فیلم، حاوی صحنه‌های نامناسب و ناراحت‌کننده است.

نمایش اوضاع عادی حلبچه و تداوم روند عادی زندگی در شهر به همراه مصاحبه با برخی ساکنان شهر و همکاری و استقبال آن‌ها از رزمندگان، در بخش اول این فیلم نمایش داده شده و در بخش دوم و پس از بمباران شهر و حملات شیمیایی نیز صحنه‌های تکان دهنده‌ای مانند فرار مردم، جنازه‌های باقی مانده از اطفال، زنان و مردان حلبچه‌ای، گریه و عزاداری باقیماندگان و بخشی از مصدومان به تصویر کشیده شده است.

ایران، در آن مقطع عملیات والفجر۱۰ را در این محدوده انجام داده بود و لشکر۸نجف‌اشرف نیز طی این عملیات مشارکت داشت. نیروهای نظامی ایران، طی این عملیات، در اطراف حلبچه مستقر شده بودند و تنها در مقاطع کوتاهی، تعداد محدودی از نیروها در شهر حضور پیدا کردند.

دفاع مقدس

دفاع مقدس

 

فیلمی تکان دهنده از قربانیان حمله شیمیایی به حلبچه عراق+فیلم