قرآن ۱۷۰ ساله به «زهرائیه» نجف آباد رسید
قرآن ۱۷۰ ساله به «زهرائیه» نجف آباد رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کتابخانه زهراییه نجف آباد گفت : این قرآن که به دست مرحوم آیت الله سید احمد حسینی نجف آبادی مشهور به (آیت الله مرتضوی بنی) کتابت شده بود ،اکنون یکی از نوادگان نسل پنجم این مرحوم دکتر سیدمصطفی مرتضوی به طور امانت دایم به این کتابخانه اهدا کرد […]

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کتابخانه زهراییه نجف آباد گفت : این قرآن که به دست مرحوم آیت الله سید احمد حسینی نجف آبادی مشهور به (آیت الله مرتضوی بنی) کتابت شده بود ،اکنون یکی از نوادگان نسل پنجم این مرحوم دکتر سیدمصطفی مرتضوی به طور امانت دایم به این کتابخانه اهدا کرد .
وحید پوراسماعیلی با بیان اینکه در کتابت این قرآن از خط بسیار زیبا و تنوع رنگ مرکب استفاده شده است افزود :این دانشمند به همراه کتابت ، به ترجمه کامل و تفسیر مختصری در حواشی صفحات این قرآن هم پرداخته است .
این قرآن نفیس تا سال ۱۳۹۵هجری شمسی نزد اولاد ،نوادگان و باز ماندگان آن مرحوم به یادگار قرار داشت.
کتابخانه زهرابیه بزرگترین کتابخانه عمومی مستقل و مردمی نجف آباد است که بیش از ۵۰هزار جلد کتاب در آن وجود دارد .

(تصویر تزیینی است.)