قرائت قرآن رزمندگان لشکر۸ در سال ۶۱+فیلم
قرائت قرآن رزمندگان لشکر۸ در سال ۶۱+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال 61 توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، برنامه قرائت قرآن تعدادی ار رزمندگان واحد مهندسی لشکر8نجف‌اشرف نشان داده می‌شود.

قرائت قرآن رزمندگان لشکر۸ در سال ۶۱+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که بهمن ماه سال ۶۱ و در آستانه عملیات والفجر مقدماتی در منطقه زلیجان (جنوب فکه و شمال چزابه) توسط مرحوم محمود اصفهانی ضبط شده، برنامه قرائت قرآن تعدادی ار رزمندگان واحد مهندسی لشکر۸نجف‌اشرف نشان داده می‌شود.

این رزمندگان که تعداد قابل توجهی از آن‌ها، جزء نیروهای میان‌سال و به اصطلاح ریش‌سفید هستند، در حیطه ساخت و تجهیز سنگر فعالیت دارند.

از بین این گروه، تاکنون چند نفر را توانسته‌ایم شناسایی کنیم که یکی‌شان مرحوم میرزا محمد قوقه‌ای پدر شهیدان حسینعلی و محمد قوقه‌ای است.

شهیدان جعفر یزدانی و محمود کمالی هم در این جمع حضور دارند.

در ابتدای فیلم هم چهره مصطفی نمازیان از اولین فرماندهان سپاه نجف‌آباد دیده می‌شود که اصفهانی در فیلم قبلی با او مصاحبه کرده است.

تصاویر، تزیینی است.

 

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

قرائت قرآن رزمندگان لشکر۸ در سال ۶۱+فیلم