قرائت منتخب قطعنامه۵۹۸ در جمع نیروهای لشکر۸نجف+فیلم
قرائت منتخب قطعنامه۵۹۸ در جمع نیروهای لشکر۸نجف+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که تابستان67 و پس از پذیرش قطعنامه598 ضبط شده، بخشی از پیام تاریخی حضرت امام(ره) به این مناسبت، در جمع نیروهای لشکر8نجف اشرف خوانده می‌شود.

قرائت منتخب قطعنامه۵۹۸ در جمع نیروهای لشکر۸نجف+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که تابستان۶۷ و پس از پذیرش قطعنامه۵۹۸ ضبط شده، بخشی از پیام تاریخی حضرت امام(ره) به این مناسبت، در جمع نیروهای لشکر۸نجف اشرف خوانده می‌شود.

در این برنامه که به احتمال زیاد در پادگان انبیاء شوشتر یا در مقر لشکر در خرمشهر ضبط شده، در ابتدا یک رزمنده آیاتی از قرآن و ترجمه آن را خوانده و در ادامه رزمندۀ دیگری که لهجه کاشانی دارد، بخشی از پیام را می‌خواند.

در این فاصله نیز شخصی که پشت سر قاری قرآن در جایگاه حاضر است و به نظر می‌رسد بایستی اکبر شریفی رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر۸نجف اشرف باشد، از حاضرین می‌خواهد که سرود «ای پاسدار» را بخوانند.

تا چندین ماه پس از پذیرش قطعنامه و پایان دفاع مقدس، نیروهای نظامی ایران از جمله لشکر۸نجف اشرف، در خطوط مرزی با عراق حضور فعال و آماده‌ای داشتند.

اکبر شریفی رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر 8 نجف اشرف

اکبر شریفی رزمنده و پاسدار بازنشسته لشکر ۸ نجف اشرف

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

قرائت منتخب قطعنامه۵۹۸ در جمع نیروهای لشکر۸نجف+فیلم