قرائت پیام قطعنامه امام خمینی در جمع رزمندگان لشکر۸+فیلم
قرائت پیام قطعنامه امام خمینی در جمع رزمندگان لشکر۸+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که شهریور67 و بعد از پذیرش قطعنامه598 و پایان رسمی جنگ، در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، بخشی از پیام حضرت امام خمینی (ره) به مناسبت پذیرش قطعنامه598 و پایان جنگ، در جمع رزمندگان لشکر8نجف‌اشرف خوانده می‌شود.

قرائت پیام قطعنامه امام خمینی در جمع رزمندگان لشکر۸+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که شهریور۶۷ و بعد از پذیرش قطعنامه۵۹۸ و پایان رسمی جنگ، در پادگان انبیاء شوشتر ضبط شده، بخشی از پیام حضرت امام خمینی (ره) به مناسبت پذیرش قطعنامه۵۹۸ و پایان جنگ، در جمع رزمندگان لشکر۸نجف‌اشرف خوانده می‌شود.

در ابتدای فیلم، یکی از رزمندگان نشان داده می‌شود که در حال خواندن متنی است ولی به دلایل فنی، صدای او اصلاً شنیده نمی‌شود.

در ادامه، رزمندۀ دیگری به روی جایگاه می‌آید که به احتمال زیاد، مجری اصلی است. او شروع به خواندن بخش‌هایی از پیام حضرت امام به مناسبت پذیرش قطعنامه۵۹۸ می‌کند.

در بین صحبت‌های او، شهید احمد کاظمی فرماندۀ وقت لشکر هم به روی جایگاه می‌آید تا سخنرانی کند.

لشکر۸نجف‌اشرف، پس از پایان دفاع‌مقدس، ماه‌ها به حالت پدافندی در استان خوزستان به خصوص محدوده خرمشهر حضور داشت.

تصاویر، تزیینی است.

حضرت امام خمینی (ره)

حضرت امام خمینی (ره)

 

قرائت پیام قطعنامه امام خمینی در جمع رزمندگان لشکر۸+فیلم