قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد+فیلم و عکس
قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد+فیلم و عکس
صدا و سیما: روستای حاجی آباد نجف آباد، بیست و پنجمین روستای استان اصفهان است که در طرح قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی قرار گرفته است.

قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد+فیلم و عکس

صدا و سیما: روستای حاجی آباد نجف آباد، بیست و پنجمین روستای استان اصفهان است که در طرح قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی قرار گرفته است.

سیدرضا موسوی، مدیرکل شبکه دامپزشکی استان اصفهان گفت: سازمان دامپزشکی، تا به حال در طرح قرارگاه محرومیت زدایی در روستا‌های استان، بیش از دو میلیون متر مربع را سم پاشی و بیش از ۵۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین و بیش از ۱۰۰ هزار قطعه پرنده را علیه بیماری‌های مختلف واکسینه کرده است.

روستای حاجی آباد با بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت در ۱۰ کیلومتری غرب شهرستان نجف آباد واقع شده است.

تصاویر بیشتر از این فعالیت جهادی را اینجا در پایگاه اطلاع رسانی دامپزشکی مشاهده کنید.

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

فعالیت قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد شهرستان نجف آباد

 

قرارگاهِ محرومیت زدایی سازمان دامپزشکی در حاجی آباد+فیلم و عکس