قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»

  سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ رضایی، روحانی، جلیلی، قالیباف، ولایتی، حداد عادل، عارف، غرضی و با معرفی دکترترین دکتر قرن  

 

سوژه‌های این شماره آقایان دکتر؛ رضایی، روحانی، جلیلی، قالیباف، ولایتی، حداد عادل، عارف، غرضی و با معرفی دکترترین دکتر قرن

 

قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»

قسمت دهم طنز انتخاباتی «دکتر سلام»