قطع آب سه روستای بخش مهردشت شهرستان نجف آباد
قطع آب سه روستای بخش مهردشت شهرستان نجف آباد
موج: مدیر امور آبفای مهردشت گفت: آب شرب سه روستای اشن، گلدره و خیرآباد بخش مهردشت نجف آباد بر اثر آبگرفتگی چاه های آب شرب، ناشی از جریان سیلاب، قطع شد.

قطع آب سه روستای بخش مهردشت شهرستان نجف آباد

موج: مدیر امور آبفای مهردشت گفت: آب شرب سه روستای اشن، گلدره و خیرآباد بخش مهردشت نجف آباد بر اثر آبگرفتگی چاه های آب شرب، ناشی از جریان سیلاب، قطع شد. چهار تانکر آبرسانی سیار هم اکنون به محل اعزام شده و تا پایان عملیات، آب شرب این روستاها از طریق آبرسانی سیار تامین خواهد شد .

حسین محمدیان افزود: خسارت وارده بسیار سنگین است، تابلوهای برق در حدود یک متر زیر آب هستند و گل و لای به چاه اصلی و ۲ حلقه از چاه های کمکی رخنه کرده است که باید توسط کف کش لایروبی شوند.

محمدی ادامه داد: پل ورودی تنگه شماره دو چاه قهیز را آب برده و به خطوط انتقال آب سه روستا نیز آسیب وارده شده است.اکیپ بحران در محل حاضر هستند و فعالیت های امدادی آغاز شده است، اما به دلیل خسارت های سنگین واردشده ممکن است تامین آب پایدار مدتی طول بکشد تا شرایط به حالت عادی بازگردد.

سیلاب

سیلاب

قطع آب سه روستای بخش مهردشت شهرستان نجف آباد