قلم بی انصاف
قلم بی انصاف

خبرنگار جماعت وظیفه ای حساس بر دوش دارد که نحوه انجام آن می تواند منشاء برکات فراوان و در عین حال مضراتی بی شمار برای جامعه و مردم باشد. در این که ما وظیفه نقد صحیح و سازنده داریم، هیچ شکی نیست ولی در این میان برخی دوستان که انصافاً همه وقت و زندگی خود […]

خبرنگار جماعت وظیفه ای حساس بر دوش دارد که نحوه انجام آن می تواند منشاء برکات فراوان و در عین حال مضراتی بی شمار برای جامعه و مردم باشد. در این که ما وظیفه نقد صحیح و سازنده داریم، هیچ شکی نیست ولی در این میان برخی دوستان که انصافاً همه وقت و زندگی خود را روی این کار گذاشته اند، از جاده انصاف و عدالت خارج شده و عملکرد قابل قبول برخی مسئولان را چنان نقد می‌کنند که گویا هیچ نکته مثبتی در کارنامه آن ها وجود ندارد.

باید قبول کنیم که پس از سال ها، مدیران جهادی از همین دیار در مسئولیت های مهم مشغول شده اند که ماحصل عملکرد آن‌ها بخشی از عقب ماندگی تاریخی نجف آباد را جبران نموده است. پس از سال‌ها که بیشتر پتانسیل های شهر صرف دعواهای سیاسی بی فایده و حاشیه سازی می‌شد، شاهد رونق عمران و خدمت به مردم در سخت ترین شرایط اقتصادی کشور در مقطع پس از انقلاب بوده ایم.

البته مشکلات همچنان هستند و حتی ممکن است به نحوه عملکرد این مدیران نیز نقدهایی منطقی وجود داشته باشد؛ املای نانوشته غلط ندارد. ولی این که با بزرگ کردن برخی از این موارد سیاه نمائی کرده، یاس و ناامیدی را در این شرایط سخت اقتصادی به مردم تزریق کنیم، چندان منصفانه نخواهد بود.

این سیاه نمائی در حالی صورت می گیرد که همزمان شاهد رونمایی از چهره و گفتار برخی افراد حاشیه ساز نیز در همین رسانه ها هستیم؛ کسانی که تلاش دارند با فرافکنی و پرداخت به مسائل غیر ضروری بستری را برای پوشاندن عملکرد ضعیف خود فراهم کنند یا حتی تبلیغاتی زودهنگام را کلید بزنند.

مطمئن باشیم که خدمتگذاران واقعی به دلیل ایستادگی روی حقوق مردم و شهر، دشمنانی دارند که تلاش  خواهند نمود به اشکال مختلف «قلم‌ها» را به سمت اهداف خود بچرخانند، مواظب باشیم در زمین طراحی شده بقیه بازی نخوریم.

البته مردم همواره بهترین قاضی برای عملکرد مسئولان خواهند بود؛ برخی تخریب های رسانه ای با آن‌‌چه در قلب و فکر مردم در این چند سال جای گرفته خیلی تفاوت دارد.