قهرمانی ورزشکار نجف آبادی در رقابت های بین المللی ارمنستان
قهرمانی ورزشکار نجف آبادی در رقابت های بین المللی ارمنستان

درمسابقات بین المللی ۲۰۱۳ هنرهای رزمی که از مورخ ۱/۴/۹۲ بمدت دو روز در شهر ایروان پایتخت کشور ارمنستان در استایل های ساندا ، کیوکوشین ، هنرهای فردی با حضور تیمهایی از کشورهای جهان برگزار گردید داود حکیمی از نجف آباد همراه تیم ایران مدال طلای استایل مبارزه را بدست آورد و نیز بعنوان بهترین […]

درمسابقات بین المللی ۲۰۱۳ هنرهای رزمی که از مورخ ۱/۴/۹۲ بمدت دو روز در شهر ایروان پایتخت کشور ارمنستان

در استایل های ساندا ، کیوکوشین ، هنرهای فردی با حضور تیمهایی از کشورهای جهان برگزار گردید داود حکیمی از نجف آباد همراه تیم ایران مدال طلای استایل مبارزه را بدست آورد و نیز بعنوان بهترین مبارز دراین رقابتها حکم و مدال گرفت .

تیم شرکت کننده از طرف کشورمان شامل ۲۰ ورزشکار بوده که سه نفر از آنان از استان اصفهان از شهرهای نجف آباد و خمینی شهر می باشند.