قوانین شهرسازی نیازمند بومی‌سازی است
قوانین شهرسازی نیازمند بومی‌سازی است
رییس شورای شهر نجف آباد گفت: ضروری است که قوانین شهرداری‌ها بومی‌سازی شود چرا که قوانین موجود به گونه‌ای کلی نگری است و با وضع برخی مناطق هم‌خوانی ندارد.

قوانین شهرسازی نیازمند بومی‌سازی است

مجید پزشکی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه شوراها مظلوم واقع شده‌اند اظهار کرد: نداشتن منابع مالی شوراهای شهرستانی که مورد گلایه اکثر آنها نیز هست در شان شوراها نیست.

وی با بیان اینکه درخواست حمایت شوراهای شهرستانی از شورای شهرها زیبنده آنها نیست افزود: بهتر است برای رفع کمبودهای مالی در شوراهای شهرستانی تدابیر درستی اندیشید و راهکاری اساسی ارائه کرد.

رییس شورای شهر نجف آباد با اشاره به وجود مشکلات در حوزه قوانین بعد از مشکلات مالی تصریح کرد: شوراهای شهرستاتی چندان الزامات اجرایی ندارند به این معنا که اگر عضوی از این شوراها در جلسات شرکت نکرد یا تصمیماتی که به شوراهای شهری می دهند اجرا نشود چه باید کرد و برای کاستن از این مسائل چه راهکاری وجود دارد.

پزشکی با تاکید بر اینکه شوراهای شهرستان‌ها به صورت فانتزی و دکوری وجود دارند افزود: اعضای شوراها در برخی موارد در جلسات شورای اداری یا شورای فرهنگ شهرستان ها دعوت نمی شوند و مدیران شهرستانی چندان اهمیتی به این امر قائل نیستند.

رییس شورای شهر نجف‌آباد با اشاره به اینکه در برخی موارد به جایگاه شوراها در شهرستان‌ها بی اعتنایی می‌شود تصریح کرد: این امر به فرمانداران بستگی دارد که باید اعضای شورای شهر را به عنوان بخشی از تصمیم گیران شهر به جلسات دعوت کنند.

وی در خصوص مصوبه شوراها در بحث تراکم گفت: در حالِ حاضر تراکم ۶۰ درصد است اما در طرح جامع ۵۵ درصد شده و تکلیف این موضوع را روشن نکرده اند.

پزشکی گفت: ضروری است که قوانین شهرداری‌ها بومی‌سازی شود چرا که قوانین موجود به گونه‌ای کلی نگری است و با وضع برخی مناطق هم‌خوانی ندارد.

مجید پزشکی

مجید پزشکی