لحظات اعزام نیروهای جهاد نجف‌آباد+فیلم
لحظات اعزام نیروهای جهاد نجف‌آباد+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد در نیمۀ دوم دوران دفاع‌مقدس و توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، لحظاتی از اعزام رزمندگان جهاد‌سازندگی نجف‌آباد به جبهه‌های دفاع‌مقدس از محل ساختمان جهاد نجف‌آباد به تصویر کشیده شده است.

لحظات اعزام نیروهای جهاد نجف‌آباد+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که به احتمال زیاد در نیمۀ دوم دوران دفاع‌مقدس و توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) ضبط شده، لحظاتی از اعزام رزمندگان جهاد‌سازندگی نجف‌آباد به جبهه‌های دفاع‌مقدس از محل ساختمان جهاد نجف‌آباد به تصویر کشیده شده است.

در این تصاویر که متاسفانه به دلیل مشکلات فنی مربوط به مرحله ضبط یا تبدیل، فاقد صدا است، یک روحانی دیده می‌شود که کنار در ورودی اتوبوس ایستاده و رزمنده‌ها را یکی‌یکی از زیر قرآن رد می‌کند.

در بخش‌هایی از فیلم نیز، ساختمان‌ها و خودروها و تجهیزات جهاد نجف‌آباد به همراه کسانی که مشغول بدرقه رزمندگان هستند، دیده می‌شوند.

در قسمتی هم دوربین به داخل اتوبوس رفته و چهره حاضرین را از نمای نزدیک نشان می‌دهد.

بخش‌هایی از داخل ساختمان جهاد نیز که تا حدودی هنوز به همین شکل حفظ شده، قسمت دیگری است که در فیلم دیده می‌شود.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

لحظات اعزام نیروهای جهاد نجف‌آباد+فیلم