لحظه تحویل سال نو در گلزار شهدای نجف آباد (عکس از رضا قلیچ خانی)
لحظه تحویل سال نو در گلزار شهدای نجف آباد (عکس از رضا قلیچ خانی)