ماجرای تخریب یک باغ و گاوداری در کهریزسنگ
ماجرای تخریب یک باغ و گاوداری در کهریزسنگ
طی روزهای اخیر، فیلمی به صورت نسبتا گسترده در فضای مجازی شهرستان نجف آباد و حتی برخی رسانه های بیگانه منتشر شده که در آن فردی با نمایش تصاویری از باغ و گاوداری تخریب شده، از نحوه صدور و اجرای حکم قضایی انتقاد می کند.

ماجرای تخریب یک باغ و گاوداری در کهریزسنگ

طی روزهای اخیر، فیلمی به صورت نسبتا گسترده در فضای مجازی شهرستان نجف آباد و حتی برخی رسانه های بیگانه منتشر شده که در آن فردی با نمایش تصاویری از باغ و گاوداری تخریب شده، از نحوه صدور و اجرای حکم قضایی انتقاد می کند.

صحبت های این فرد به گونه ای است که گویا عوامل اجرایی، این تخریب را بدون هماهنگی با مالک انجام داده  و حتی اجازه خارج کردن گاوها و شیرها را نداده اند.

به دنبال تحقیقات بیشتر  مشخص شده که اجرای این حکم خلع ید، مربوط به حدود ۲هفته قبل و پس از طی تمامی مراحل قانونی شامل صدور حکم اولیه و تجدید نظر در محاکم قضایی بوده و خبر رسمی آن چند روز پیش منتشر شده است.

در این خبر جانشین فرمانده انتظامی استان، از آزاد سازی زمینی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان از دست متصرف غیر قانونی و بازگرداندن آن به صاحبان اصلی آن در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد خبر داده بود.

برخی افراد مطلع گفته اند که شاکیان این پرونده، ورثه شخصی هستند که در ابتدای انقلاب از کشور خارج شده و بعد از آن برخی مردم منطقه با استقرار بر روی اراضی این شخص، شروع به کشاورزی و دامداری می کنند.

در سال های اخیر ورثه این شخص شروع به پیگیری حقوقی برای بازگرداندن اراضی مذکور کرده اند و در حال حاضر نیز بخشی از زمین ها را در اختیار گرفته اند.

هم چنین گفته شده شاکی این پرونده که اسناد مالکیت معتبری نیز در دست دارد، در این فقره به شخص متصرف پیشنهاد توافق و باقی ماندن درصدی از زمین در اختیار او را ارائه داده ولی گویا فرد مذکور، حاضر به گفت و گو در این خصوص نشده است.

نکته دیگر، مربوط به شیوه اجرای حکم است. در شرایطی که این فرد، گویا برادر مالک اصلی است، ادعا دارد از محل گاوها یا شیرها بی اطلاع است، اعلام شده که صاحبان گاوداری با توجه به اطلاع از زمان دقیق اجرای حکم، قبل از ورود عوامل اجرایی حکم ، تمامی گاوها و حتی شیرها را از آن مجموعه خارج کرده بودند.

تخریب گاوداری و باغ در کهریزسنگ

تخریب گاوداری و باغ در کهریزسنگ

 

ماجرای تخریب یک باغ و گاوداری در کهریزسنگ